Quảng bá du lịch Việt Nam

Việt Nam đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Canada

Việt Nam đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Canada

VTV.vn - Lần đầu tiên, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại thị trường Canada.