Thủ tướng tiếp các Đại sứ và Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm

Trung Kiên-Thứ ba, ngày 22/07/2014 19:47 GMT+7

Thủ tướng gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: VGP)

Chiều nay (22/7), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các 25 Đại sứ và 7 Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng đã yêu cầu ngành ngoại giao cũng như mỗi Đại sứ, Tổng lãnh sự phải phục vụ mục tiêu lớn nhất của đất nước là bảo đảm hòa bình và hữu nghị với các quốc gia, dân tộc trên thế giới, đồng thời cũng phải bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững độc lập, chủ quyền và làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các Đại sứ và Tổng lãnh sự mới được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm làm đại diện cho một đất nước, một dân tộc Anh hùng ở nước ngoài. Trong đợt này, có 4 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được cử làm Đại sứ ở các nước quan trọng về quan hệ ngoại giao với Việt Nam và 5 nữ Đại sứ.

Thủ tướng nhấn mạnh, các Đại sứ và Tổng lãnh sự được bổ nhiệm trong thời điểm đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chính trị, quốc phòng an ninh được giữ vững, hòa bình, độc lập, chủ quyền của đất nước được bảo đảm. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng vững chắc, dựa trên cơ sở lòng tin của nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mặc dù đất nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém so yêu cầu, mong muốn và khả năng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ lớn nhất của đất nước bây giờ là phải bảo đảm hòa bình và hữu nghị với các quốc gia, dân tộc trên thế giới, đồng thời cũng phải bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững độc lập, chủ quyền và làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Và nhiệm vụ của mỗi ngành là phải đặt tất cả lợi ích quốc gia dân tộc lên cao nhất. Để đạt được những mục tiêu này, đất nước phải phát triển kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng nhằm huy động được các nguồn lực trong và ngoài nước để tiến hành công nghiệp hóa. Đồng thời phải thực thi dân chủ, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, đi cùng với việc thực hiện nhà nước pháp quyền, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Từ những nhiệm vụ này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành ngoại giao, nhất là các Đại sứ, Tổng lãnh sự được bổ nhiệm đợt này phải có trách nhiệm và hết lòng phục vụ những mục tiêu theo tinh thần cái gì có lợi chi đất nước, cho dân tộc phải hết sức làm, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên của các Đại sứ và Tổng lãnh sự là phải tăng cường tin cậy chính trị và hữu nghị với các nước và các tổ chức quốc tế.

Trên cơ sở tin cậy, phải hết sức chú ý đến ngoại giao kinh tế, mà trước hết là phải tạo thêm thị trường để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh 6 Hiệp định về khu vực thương mại tự do đang đàm phán, Việt Nam cũng đang có 8 Hiệp định thương mại tự do với các nước, do vậy, nhiệm vụ của các Đại sứ và Tổng lãnh sự phải có những hành động cụ thể, thực chất và hiệu quả để vận động các nước giảm thuế và hàng rào kỹ thuật đối với các mặt hàng xuất khẩu cụ thể của Việt Nam, đi cùng với việc thúc đẩy doanh nghiệp ở những nước có trình độ công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, các Đại sứ và Tổng lãnh sự cũng cần tiếp tục vận động các nước và định chế tài chính cung cấp vốn ODA cho Việt Nam, bởi nếu không có nguồn vốn này thì Việt Nam không thể xây dựng được các cơ sở hạ tầng có quy mô lớn như đường cao tốc, cảng biển và sân bay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các Đại sứ và Tổng lãnh sự cần đẩy mạnh việc xúc tiến du lịch, cũng như thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học – công nghệ và an ninh, quốc phòng với các nước. Đồng thời hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân và xây dựng các tổ chức để giúp kiều bào ta ở các nước đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và tuân thủ luật pháp của nước sở tại, song cũng luôn hướng về Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, các Đại sứ và Tổng lãnh sự phải coi đây là những nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI