UBTVQH cho ý kiến về Dự thảo Luật Căn cước

Thu Trà-Thứ tư, ngày 12/03/2014 20:55 GMT+7

Ảnh: ANTV

Ủy ban TVQH đề nghị dự án Luật Căn cước công dân phải đảm bảo thuận lợi, bí mật đời tư cá nhân cũng như sự quản lý của Nhà nước về căn cước công dân.

Cho ý kiến về dự thảo Luật Căn cước công dân, Ủy ban TVQH đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát những quy định về trách nhiệm thu thập và cung cấp thông tin cá nhân, những giấy tờ và thủ tục cần thiết khi làm căn cước công dân… để bảo đảm đúng các quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của Nhà nước, nhất là thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo hộ theo quy định của Hiến pháp.

Hiện nay có hai dự án luật là Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân và Đề án 896 (mà trọng tâm của đề án là việc hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân) đều có những quy định về các thông tin cơ bản của công dân theo hướng những thông tin cơ bản này phải được quản lý tập trung, thống nhất từ khi công dân sinh ra (đăng ký khai sinh) đến khi chết (đăng ký khai tử) trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do vậy , Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần xác định thời điểm xem xét hai dự án Luật này nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Một số thành viên Ủy ban TVQH đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu căn cước công dân với cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu về cư trú và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc quy định cơ sở dữ liệu căn cước công dân là cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa đề cập đến vấn đề kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu về căn cước công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mặt khác nếu quy định như hiện nay thì cơ sở dữ liệu căn cước công dân là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, độc lập, vừa không bảo đảm thực hiện mục tiêu của đề án 896, vừa không bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực của Nhà nước trong quá trình thực hiện.

Một số thành viên Ủy ban TVQH đề nghị cần làm rõ mối quan hệ giữa việc cấp chứng minh nhân dân với việc thực hiện cấp số định danh cá nhân và phát triển ứng dụng thẻ công dân điện tử để giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý hộ tịch, quản lý cư trú, quản lý trật tự xã hội và các lĩnh vực khác có liên quan để bảo đảm thống nhất, hiệu quả, khả thi trong các điều luật.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước