sử dụng tài nguyên

Đăk Lăk đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi

Đăk Lăk đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi

VTV.vn - Tỉnh Đăk Lăk đang đẩy mạnh việc sửa chữa nâng cấp các hồ đập và hệ thống kênh mương để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các công trình.