sử dụng xe công

Thí điểm khoán sử dụng xe công từ ngày 1/5

Thí điểm khoán sử dụng xe công từ ngày 1/5

VTV.vn - Từ ngày 1/5/2018, TP.HCM sẽ thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ hoạt động chung tại 5 cơ quan, đơn vị.