Ngân hàng được mua nợ khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/09/2015 19:35 GMT+7

VTV.vn - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đồng thời, tổ chức tín dụng không được bán nợ cho công ty con của mình, trừ trường hợp bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Đặc biệt, tổ chức tín dụng không được mua lại các khoản nợ đã bán. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2015.

VAMC  được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu

VTV.vn - VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI