Tấm cám: Chuyện chưa kể

Việt Nam mang 2 phim đến Liên hoan phim ASEAN tại Utrecht

Việt Nam mang 2 phim đến Liên hoan phim ASEAN tại Utrecht

VTV.vn - Đoàn Việt Nam đem đến Liên hoan phim ASEAN lần thứ nhất tại Hà Lan 2 bộ phim là "Tấm Cám: chuyện chưa kể" và "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".