tế bào não

Thay đổi quan niệm về lưu trữ ký ức

Thay đổi quan niệm về lưu trữ ký ức

VTV.vn - Bộ não "tăng gấp đôi" bằng cách đồng thời tạo ra hai dạng ký ức về các sự kiện.