thái độ phục vụ

Quyền của người đứng đầu bệnh viện tự chủ

Quyền của người đứng đầu bệnh viện tự chủ

VTV.vn - Người đứng đầu được quyền quyết định tổ chức bộ máy, tuyển dụng và kinh phí hoạt động thường xuyên.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước