thặng dư thương mại

Trung Quốc đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư ra khỏi Bắc Mỹ

Trung Quốc đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư ra khỏi Bắc Mỹ

VTV.vn - Một xu hướng dịch chuyển các hoạt động đầu tư ra khỏi khu vực Bắc Mỹ đang được các doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua, theo ghi nhận từ Reuters.