thanh toán BHYT

Bệnh nhân bức xúc với việc bệnh viện cấp thuốc hết hạn sử dụng

Bệnh nhân bức xúc với việc bệnh viện cấp thuốc hết hạn sử dụng

VTV.vn - Sau khi thông tin về việc phòng thuốc BHYT BV Tâm thần TW2 cấp thuốc quá hạn sử dụng cho bệnh nhân được phát sóng, nhiều bệnh nhân đã rất bức xúc.