thay đổi thói quen

Thay đổi thói quen tiêu thụ nhựa

Thay đổi thói quen tiêu thụ nhựa

VTV.vn - Nhận thức của người dân đang dần thay đổi và rất nhiều tổ chức cũng như cá nhân hiện đang nỗ lực chống rác thải nhựa.