thiếu nước sạch sinh hoạt

Nhiều trường học vùng cao Hà Giang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

Nhiều trường học vùng cao Hà Giang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

VTV.vn - Do thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, nhiều thầy và trò trường nội trú tại các huyện vùng cao Hà Giang phải ra các khe suối lấy nước.