tổ chức hoạt động

"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" và tín ngưỡng mù quáng

"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" và tín ngưỡng mù quáng

VTV.vn - Bao gia đình đau đớn, phải kêu cứu khắp nơi để mong được can thiệp, tách người thân của mình ra khỏi tổ chức hoạt động "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép.