trách nhiệm bồi thường

Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh sau sự cố môi trường biển

Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh sau sự cố môi trường biển

VTV.vn - Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đã được tổ chức.