Bế mạc Phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thu Trà-Thứ sáu, ngày 15/08/2014 19:56 GMT+7

Chiều nay (15/8), sau một tuần diễn ra, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Trước đó, vào sáng nay, cho ý kiến vào Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Dự thảo luật cần quy định rõ hơn vai trò, cơ chế hoạt động và quyền hạn của đại biểu Quốc hội.

Theo các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định như Dự thảo chưa làm rõ vai trò của đại biểu; cơ chế hoạt động của đại biểu Quốc hội còn nặng về hành chính; quyền hạn của đại biểu chưa rõ ràng; số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách tuy có tăng nhưng chưa đáng kể…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách từ ít nhất là 35-40%; Phân định rõ tính chất hoạt động của đại biểu Quốc hội là hoạt động chuyên trách và không chuyên trách; Thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trách nhiệm với cử tri và tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Thể hiện rõ các quyền của đại biểu Quốc hội đã được Hiến pháp ghi nhận như: quyền trình dự án luật, pháp lệnh, trình kiến nghị về luật, pháp lệnh, quyền tham gia làm thành viên Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; Quy định cụ thể chế độ lương, phụ cấp cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội...

Về giám sát của Quốc hội, Dự thảo luật quy định, Quốc hội thực hiện quyền giám sát thông qua các hoạt động, trong đó có việc thành lập Ủy ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định và xem xét báo cáo kết quả điều tra của Ủy ban.

Theo các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là vấn đề tồn tại rất nhiều năm và chưa có cơ chế để thực hiện quy định này. Các đại biểu đề nghị cụ thể hóa quy định tại Điều 70 của Hiến pháp, nêu rõ Ủy ban lâm thời điều tra được thành lập theo quy trình, thủ tục nào; điều kiện thành lập Ủy ban lâm thời điều tra để thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước