Công bố nội dung đổi mới cơ bản của Luật Đất đai sửa đổi

Trung Hậu-Thứ hai, ngày 06/01/2014 16:41 GMT+7

Chiều 6/1, Tổng cục quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị phổ biến những nội dung đổi mới cơ bản của Luật Đất đai sửa đổi năm 2013.

Đây là đạo luật quan trọng đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa 13 ngày 29/11/2013 và có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhân dân. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, so với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013 sửa đổi có 9 điểm đổi mới quan trọng.

Với 14 chương, 212 điều, Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi được đánh giá là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân.

Luật quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm Nhà nước, những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất, thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài cho phù hợp với yêu cầu hội nhập và thu hút đầu tư; quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…

Về vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Luật Đất đai năm 2013 đã bổ sung những quy định rất quan trọng như: quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất, mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Quy định cụ thể điều kiện được bồi thường về đất, bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường tài sản gắn liền với đất, bồi thường khi thu hồi đối với từng loại đất và từng đối tượng cụ thể. Việc đảm bảo sinh kế cho người có đất bị thu hồi đã được quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn.

Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi cũng quy định, bỏ việc công bố bảng giá đất vào ngày 1/1 hàng năm và chỉ áp dụng đối với một số trường hợp, thay cho việc áp dụng cho tất cả các mục đích như quy định hiện hành. Thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân được tăng từ 20 năm lên 50 năm thống nhất cho các loại đất nông nghiệp, cho phép hộ gia đình, cá nhân tích tụ đất đai với diện tích lớn hơn nhưng không vượt quá 10 lần hạn mức đất nông nghiệp. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước