Nhiều sai phạm ở dự án BOT

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/09/2016 14:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: dantri.com.vn)

VTV.vn - Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện, vận hành các dự án BOT.

Năm 2016, Kiểm toán Nhà nước lập kế hoạch kiểm toán 13 trạm BOT và Kiểm toán Nhà nước hiện đang kiểm toán 6 trạm BOT. Qua thực tế, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện, vận hành các dự án BOT. Điều này được đề cập tại Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra đối với dự án BOT và vai trò của Kiểm toán Nhà nước" được tổ chức sáng 15/9.

Theo báo cáo của cơ quan thuộc Kiểm toán Nhà nước, thời gian qua, việc chọn dự án BOT phù hợp với điều kiện thiếu hạ tầng nhưng lại chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và tính toán đến điều kiện kinh tế xã hội.

Theo quy định, các dự án BOT phải áp dụng cho các dự án mới, xây dựng những con đường khác nhưng hiện nay thực tế BOT đang trải ở các dự án cũ, không có đường nào cho người dân chọn lựa. Chính vì vậy, hầu hết quốc lộ, cầu đường trở thành độc đạo cho chủ đầu tư BOT, không cho người dân lựa chọn đường đi thay thế. Dự án trở thành độc quyền và nhà đầu tư độc quyền thu tiền. Trong điều kiện ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn hẹp, việc thực hiện đầu tư các dự án