Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Hội đồng lý luận

Phương Mai-Thứ năm, ngày 26/06/2014 22:13 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Qdnd)

Sáng nay (26/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2014.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung uơng cho biết trong 6 tháng đầu năm, phần lớn công việc của Hội đồng tập trung vào 3 lĩnh vực lớn đã được xác định: đó là tham gia xây dựng Đề cương sơ bộ Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới; lĩnh vực thứ hai là góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng; một nhiệm vụ khác cũng đã được Hội đồng đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu các đề tài trọng điểm cấp Nhà nước, trong đó có nhiều đề tài đã có những đề xuất, kiến nghị mới đối với các vấn đề như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển văn hóa, giải quyết những vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, Hội đồng lý luận Trung ương đã tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận, thẩm định một số đề án của các bộ ban, ngành trình Bộ chính trị, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng Ủy viên Trung ương Đảng và các lớp đào tạo cán bộ nguồn. Qua đó, vai trò, uy tín của Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng tăng.

Đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng lý luận trong 6 tháng đầu năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng bước đầu Hội đồng đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để cố gắng đảm bảo các công việc được thực hiện theo đúng lộ trình.

Trong đó quan trọng nhất là tham gia tổng kết 30 năm đổi mới và xây dựng các văn kiện trình đại hội Đảng lần thứ 12, Hội đồng đã chắt lọc, tổng hợp ý kiến các cơ quan, địa phương để cung cấp cho các Tổ biên tập văn kiện, tổ Biên tập báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới nghiên cứu, tham khảo. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc rất lớn.

Tới đây, Trung ương sẽ cho ý kiến đối với Dự thảo tổng kết 30 năm đổi mới cũng như dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng 12. Do vậy, Hội đồng lý luận Trung ương cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phải tập trung việc tổng hợp các ý kiến của các cơ quan, địa phương theo đúng quy trình để đảm bảo những ý kiến đưa vào trong dự thảo tổng kết 30 năm đổi mới cũng như văn kiện chính trị phải được chắt lọc, tiếp thu, đại diện cho tập thể, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đề cập đến nhiệm vụ bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội đồng lý luận cũng cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục duy trì và mở rộng các cuộc hội thảo quốc tế về nghiên cứu lý luận, trong đó chú ý chất lượng khoa học, chất lượng lý luận để không những mở rộng quan hệ hữu nghị với các đảng trên thế giới mà còn trao đổi và tham khảo một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI