Văn phòng Quốc hội thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9

Thu Trà-Thứ bảy, ngày 31/05/2014 14:49 GMT+7

Ảnh: Xã luận

Sáng 31/5, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đến toàn thể cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ.

Đại diện Đảng ủy Văn phòng Quốc hội đã phổ biến nhanh về những vấn đề quan trọng được thảo luận tại Hội nghị như: ban hành Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Về những định hướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường..

Đảng ủy Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung Hội nghị Trung ương 9 tới toàn thể cán bộ đảng viên trong cơ quan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước