Vietnam

Á hậu Hoàng Thùy niềng răng thay đổi ngoại hình

Á hậu Hoàng Thùy niềng răng thay đổi ngoại hình

VTV.vn - Sau nhiều năm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Á hậu Hoàng Thùy cũng đã quyết định niềng răng để thay đổi ngoại hình.