VTVcab 7

Quả báo - Bi kịch bắt đầu từ tình yêu và tham vọng

Quả báo - Bi kịch bắt đầu từ tình yêu và tham vọng

VTV.vn - "Quả báo" là một bộ phim đặc sắc về tình cảm gia đình, tình yêu và những mặt tối trong tâm hồn của mỗi người.