xin nghỉ việc

Đà Nẵng có hơn 300 cán bộ lớn tuổi thuộc đối tượng khuyến khích thôi việc sớm

Đà Nẵng có hơn 300 cán bộ lớn tuổi thuộc đối tượng khuyến khích thôi việc sớm

VTV.vn - HĐND TP Đà Nẵng sẽ biểu quyết để thông qua nghị quyết khuyến khích cán bộ xin nghỉ việc sớm để tạo điều kiện bố trí cán bộ trẻ.