Bộ trưởng trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

VTV.vn - Thực trạng quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật là một trong những vấn đề cử tri mong muốn lắng nghe giải pháp từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.