cơ cấu kinh tế

TP.HCM họp bàn tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

TP.HCM họp bàn tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

VTV.vn - Sáng 25/9, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017.