công nghệ Nhật Bản

Gần 60 năm, phích nước Rạng Đông vẫn tiếp tục “giữ nhiệt”

Gần 60 năm, phích nước Rạng Đông vẫn tiếp tục “giữ nhiệt”

VTV.vn - Phích nước Rạng Đông hiện nay đã thay “áo mới” với nhiều màu sắc, đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của đám đông và của mỗi cá nhân.