Công ty vàng Phước Sơn

Quảng Nam: Hóa chất tuyển quặng tàn phá môi trường

Quảng Nam: Hóa chất tuyển quặng tàn phá môi trường

VTV.vn - Tại Quảng Nam, hàng nghìn tấn quặng thải chứa Xyanua đang sẵn sàng gây họa bất cứ lúc nào.