cứu trợ tài chính

Eurozone không nhất trí được về thỏa thuận nợ cho Hy Lạp

Eurozone không nhất trí được về thỏa thuận nợ cho Hy Lạp

VTV.vn - Các Bộ trưởng Tài chính Eurozone đã không thể nhất trí được một thỏa thuận về một gói cứu trợ tài chính mới cho Hy Lạp.