doanh nghiệp nội

Ngành hàng tiêu dùng nhanh hướng đến thị trường nông thôn

Ngành hàng tiêu dùng nhanh hướng đến thị trường nông thôn

VTV.vn - Theo thông tin của Nielsen, khả năng thành công của thị trường ở nông thôn còn tốt hơn thành phố.