dư luận thế giới

Thế giới kỳ vọng vào những nỗ lực hòa giải trên bán đảo Triều Tiên

Thế giới kỳ vọng vào những nỗ lực hòa giải trên bán đảo Triều Tiên

VTV.vn - Dư luận thế giới kỳ vọng vào sự chân thành và thiện chí của các bên liên quan trong nỗ lực đưa ra giải pháp phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.