giảm biên chế

Năm 2011, Bến Tre dự kiến giảm hơn 1.500 biên chế

Năm 2011, Bến Tre dự kiến giảm hơn 1.500 biên chế

VTV.vn - Với những hiệu quả đã đạt được trong công tác tinh gọn bộ máy cán bộ, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu giảm hơn 1.500 biên chế trong năm 2021.