gương mặt diễn viên

Ji Sung ký tiếp hợp đồng với công ty quản lý cũ

Ji Sung ký tiếp hợp đồng với công ty quản lý cũ

VTV.vn - Ji Sung thể hiện sự gắn bó của mình với công ty quản lý cũ khi tiếp tục ký tiếp hợp đồng mới.