MC Mai Trang

Nhờ Minh Hà truyền lửa, MC Mai Trang xin hiến toàn bộ cơ thể

Nhờ Minh Hà truyền lửa, MC Mai Trang xin hiến toàn bộ cơ thể

VTV.vn - Sau khi Minh Hà, Hạnh Phúc làm đơn đăng ký hiến giác mạc, nữ MC xinh đẹp và giàu lòng nhân ái Mai Trang đã quyết định hiến toàn bộ cơ thể cho y học.