Nguyễn Mạnh Hùng

Những nhân vật có ảnh hưởng với sự phát triển Internet Việt Nam

Những nhân vật có ảnh hưởng với sự phát triển Internet Việt Nam

VTV.vn - Các nhà báo theo dõi trong lĩnh vực CNTT và các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Internet Việt Nam đã đề cử 21 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển Internet.