Nobel Vật lý

Giải Nobel 2017 tăng giá trị tiền thưởng

Giải Nobel 2017 tăng giá trị tiền thưởng

VTV.vn - Quỹ Nobel hôm 25/9 đã quyết định tăng tiền thưởng cho các hạng mục giải Nobel năm nay từ mức 8 triệu krona lên 9 triệu krona.