rong biển

Cốc được làm từ… rong biển

Cốc được làm từ… rong biển

VTV.vn - Sản phẩm là nỗ lực của một công ty khởi nghiệp tại Indonesia nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đồ nhựa nói chung, giúp bảo vệ môi trường.