rút giấy phép

Đào tạo ngư dân tránh vi phạm vùng biển nước ngoài

Đào tạo ngư dân tránh vi phạm vùng biển nước ngoài

VTV.vn - Một số địa phương có biển đã kết hợp với một số trường Đại học để tiến hành đào tạo theo địa chỉ cụ thể đối với những ngành đào tạo lao động biển chuyên nghiệp.