sử dụng ma túy tổng hợp

Báo động người nghiện bỏ điều trị ngang chừng ở TP.HCM

Báo động người nghiện bỏ điều trị ngang chừng ở TP.HCM

VTV.vn - Tình trạng người nghiện bỏ điều trị ngang chừng đang trở thành vấn đề đáng báo động ở TP.HCM.