Mạng lưới thầy thuốc đồng hành tăng cường hỗ trợ F0 từ xa

Mạng lưới thầy thuốc đồng hành tăng cường hỗ trợ F0 từ xa

VTV.vn - Trong bối cảnh ca nhiễm tăng cao, phần lớn F0 là ở thể nhẹ được theo dõi và điều trị tại nhà, Mạng lưới thầy thuốc đồng hành là mô hình đã và đang phát huy nhiều hiệu quả.

Y tế 24h - 21/01/2022
Y tế 24h - 21/01/2022

Y tế 24h - 20/01/2022

Y tế 24h - 19/01/2022

Y tế 24h - 18/01/2022

Y tế 24h - 17/01/2022