Chủ nhật Đỏ 2022: "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi"

Chủ nhật Đỏ 2022: "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi"

VTV.vn - Năm nay, ngày hội Chủ nhật Đỏ dự kiến tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu, với sự tham gia của hơn 40 tỉnh, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị.

Y tế 24h - 20/01/2022
Y tế 24h - 20/01/2022

Y tế 24h - 19/01/2022

Y tế 24h - 18/01/2022

Y tế 24h - 17/01/2022

Y tế 24h - 16/01/2022