TT.Huế tăng cường kiểm tra DN kinh doanh thuốc

Vĩnh Lộc, icon
09:45 ngày 13/01/2014

Sở Y tế tỉnh TT.Huế đã tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn.

Nhìn chung tình hình vi phạm quy định trong quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc gây nghiện giảm rõ rệt so với những năm trước đây. Các cơ sở bán buôn, bán lẻ đều đã niêm yết giá bán khá đầy đủ trên các loại thuốc bằng các hình thức thích hợp. Tuy nhiên việc niêm yết tại một số cơ sở về chủng loại thuốc chưa chi tiết đến đơn vị nhỏ nhất theo quy định.

Qua kiểm tra đã phát hiện một số loại thuốc tăng giá do thị trường gốc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có biến động kéo theo giá thuốc trên địa bàn tỉnh TT.Huế tăng từ 2-5%. Hiện tượng phổ biến vẫn còn xảy ra ở các cơ sở bán thuốc vùng nông thôn là việc bán thuốc kê đơn nhưng không có đơn của bác sĩ. Một số cơ sở chưa bảo đảm duy trì thường xuyên các điều kiện về vệ sinh và bảo quản thuốc đối với cơ sở đạt tiêu chuẩn.

Trong năm 2013 và năm đầu 2014, Sở Y tế tỉnh TT.Huế đã tổ chức thanh kiểm tra 202 cơ sở, phát hiện 12 cơ sở vi phạm và đình chỉ hoạt động 03 cơ sở. Được biết, thời gian tới Sở Y tế tỉnh TT.Huế sẽ tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra nhằm chấn chỉnh những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thuốc tây trên địa bàn.


Cùng chuyên mục