Tinh thần quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 31/05/2020 09:49 GMT+7

VTV.vn - Sinh thời, khi khái quát những chuẩn mực chung nhất của đạo đức cách mạng mà cán bộ, Đảng viên cần có, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhấn mạnh đến tinh thần quốc tế trong sáng.

Đây là phẩm chất, là yêu cầu đạo đức của mỗi người trong mối quan hệ rộng lớn, vượt qua ranh giới quốc gia, dân tộc. Trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, "tinh thần quốc tế trong sáng" có vai trò rất to lớn.

Ngay trong quá trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - bấy giờ là Nguyễn Ái Quốc, đã khẳng định: "Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản".

Theo Người, tinh thần quốc tế trong sáng chính là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước trong cuộc đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột.

Tháng 4/1953, trong thư gửi các đơn vị bộ đội được giao nhiệm vụ giúp bạn Lào tác chiến ở Thượng Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Giúp bạn là tự giúp mình.

Theo Bác, giúp đỡ một dân tộc khác bảo vệ độc lập tự do của họ cũng chính là bảo vệ lợi ích của đất nước mình. Ðây chính là một bước phát triển mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Người đã nhấn mạnh: "Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế liên hệ khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia phong trào ủng hộ hòa bình thế giới". Nếu tinh thần yêu nước không chân chính và tinh thần quốc tế không trong sáng có thể dẫn đến chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi hoặc chủ nghĩa bành trướng bá quyền, kỳ thị chủng tộc...".

Có thể nói, tinh thần quốc tế trong sáng trong đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tình thương yêu đối với con người; vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, mang lại tự do và bình đẳng thật sự cho con người.

Từ chủ nghĩa quốc tế trong sáng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng và xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, góp phần vào những thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Cán bộ thực hiện lời hứa mới dành được sự tin yêu của nhân dân Cán bộ thực hiện lời hứa mới dành được sự tin yêu của nhân dân Dứt khoát không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ Dứt khoát không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ Đức - tài trong lựa chọn cán bộ: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng Đức - tài trong lựa chọn cán bộ: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước