Tổng Bí thư gặp các đại sứ mới được bổ nhiệm

Phương Mai-Thứ hai, ngày 28/07/2014 23:11 GMT+7

Chiều nay (28/7), tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm và chuẩn bị nhận nhiệm vụ công tác tại nước ngoài trong nhiệm kỳ 2014-2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chính là sứ giả quốc gia, có nhiệm vụ mở rộng và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế - đây là vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi các đại sứ phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó.

Tổng Bí thư tin tưởng là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ ở nước ngoài, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện đã làm việc với các bộ ngành, các doanh nghiệp lớn để tìm hiểu nhu cầu cũng như thiết lập quan hệ hợp tác trong công việc - điều này cho thấy các đại sứ, trưởng đại diện đã chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm kỳ công tác mới của mình với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện phải nắm rất vững và thực hiện nhuần nhuyễn chức trách, nhiệm vụ, chức năng của đại sứ, của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Có như vậy mới đảm đương được vai trò là đại sứ đặc mệnh toàn quyền, thay mặt Đảng và Nhà nước để xử lý các công việc liên quan đến quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, với các tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư cho rằng, các đại sứ vừa phải thực hiện nhiệm vụ tham mưu, dự báo tình hình ở nước ngoài cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, vừa truyền tải mạnh mẽ thông điệp hòa bình, hữu nghị và phát triển của Việt Nam đến các nước và cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam. Muốn làm tốt những nhiệm vụ quan trọng này, theo Tổng Bí thư, các đại sứ phải luôn quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng và Nhà nước về đường lối phát triển đất nước, trong đó có công tác đối ngoại, đồng thời phải nắm vững chủ trương từng lúc, từng thời kỳ để theo sát với những diễn biến thực tế.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các đại sứ phải làm tốt nhiệm vụ ngoại giao chính trị, tăng cường đối ngoại với các chính đảng trên thế giới cũng như đối ngoại nhân dân, đồng thời đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế để qua các kênh đối ngoại này tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với Việt Nam, qua đó, công tác ngoại giao góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào làm ăn, sinh sống; giữ gìn văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam; hướng kiều bào về cội nguồn quê hương đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2017 là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của đất nước, diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển 2011-2020, do vậy một nhiệm vụ quan trọng cần lưu ý là các đại sứ phải quan tâm công tác nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực đối ngoại trong quá trình chuẩn bị các văn kiện chính trị của Đảng. Cuối cùng, Tổng Bí thư yêu cầu các đại sứ, trưởng đại diện phải làm tốt vai trò người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ để các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin cậy giao phó.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI