Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Đại sứ Phạm Quang Vinh

Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Đại sứ Phạm Quang Vinh

20.06.2018

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa tổ chức tiếp tân chia tay Đại sứ Phạm Quang Vinh chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh tiếp xúc với các đối tác Hoa Kỳ