xu hướng kinh doanh

9/10 doanh nghiệp lạc quan về xu hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm

9/10 doanh nghiệp lạc quan về xu hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm

VTV.vn - Cứ 10 doanh nghiệp được hỏi thì trên 9 doanh nghiệp lạc quan về cơ hội kinh doanh trong các tháng cuối năm nay.