bệnh viện vệ tinh

Thiếu thiết bị, bệnh viện vệ tinh phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên

Thiếu thiết bị, bệnh viện vệ tinh phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên

VTV.vn - Bộ Y tế hy vọng việc xây dựng bệnh viện vệ tinh sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên. Song tại một số địa phương, tình trạng chuyển tuyến vẫn tồn tại ở một số BV vệ tinh.