Chợ Đồng Xuân

Không xây mới chợ Đồng Xuân - Bắc Qua

Không xây mới chợ Đồng Xuân - Bắc Qua

VTV.vn - UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định không xây dựng lại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua thành trung tâm thương mại như các chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da...