giám đốc thẩm

Sẽ ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

Sẽ ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

VTV.vn - Hội đồng Thẩm phán cũng đã thống nhất cho ý kiến lần cuối đối với Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.