Người trồng rau

Rau Vietgap khó tìm đầu ra

Rau Vietgap khó tìm đầu ra

VTV.vn - Hiện nay việc tiêu thụ rau Vietgap còn gặp nhiều vướng mắc trong khâu tiêu thụ.