quản lý cán bộ

Nhiều lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk bị xem xét kỷ luật Đảng

Nhiều lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk bị xem xét kỷ luật Đảng

VTV.vn - Qua kiểm tra lần này cho thấy, bà Phan Thị Mỹ Thanh có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.